Lao site English site

74/6 Sisangvone Road
That Luang Tai
Vientiane, Lao PDR

PO Box 77
Vientiane, Lao PDR

Tel: +856 21 45 2500
Fax: +856 21 45 2927

 • Registration Specials!

  • Be among the first 50 people to register for the new term, and receive a 5% discount!
  • Be among the first 51-100 people, and get a free t-shirt!
  • If 3 people in one family come to study, receive a 100.000 discount!

  ielts
  O
 • Swift Lao

  Learn Lao Swiftly!

  Ask about the next class start date!

 • Swift English

About 21st Century School

ໂຮງຮຽນສະຕະວັດທີ 21 ເປີດໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນໃນປີ 2001. ໂຮງຮຽນສະຕະວັດທີ 21 ສອນພາສາອັງກິດສໍາລັບຄົນທຸກຊາດ ແລະ ທຸກອາຍຸ. ມີຫຼັກສູດຫຼາຍຢ່າງ ເຊັ່ນ: ພາສາອັງກິດທົ່ວໄປຕອນແລງ ການສົນທະນາທີ່ມີຊື່ວ່າ Swift ພາກບ່າຍ ແລະ ພາກແລງ, ການຂຽນ, ຮຽນຄົນດຽວສ່ວນຕົວ ຫຼັກສູດສະເພາະນັກທຸລະກິດ ແລະ ກະຊວງລັດຖະບານ ພ້ອມທັງມີຫຼັກສູດສະເພາະເດັກນ້ອຍໃນຊ່ວງທ້າຍອາທິດ.

ຄູສອນພາສາອັງກິດໃນກາງອາທິດເປັນຄົນຊ່ຽວຊານສອນພາສາ ແລະ ພາສາອັງກິດເປັນພາສາແມ່ຂອງພວກຄູສອນ ດັ່ງນັ້ນ ນັກຮຽນທີ່ມາຮຽນຢູ່ໂຮງຮຽນສະຕະວັດທີ 21 ຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ. ໂຮງຮຽນສະຕະວັດທີ 21 ມີຫຼັກສູດ Swift ທີ່ເປັນທີ່ນິຍົມກັບຜູ້ໃຫຍ່ຢູ່ວຽງຈັນ ແລະ ອາສາສະໝັກທີ່ຢາກມີຄວາມຮູ້ພາສາອັງກິດພື້ນຖານທີ່ມີເວລາໜ້ອຍ.

ເຊີນເຂົ້າມາຫາໂຮງຮຽນສະຕະວັດທີ 21 ຫຼື ວ່າເບິ່ງລາຍລະອຽດຫ້ອງຮຽນຢູ່ເວັບໄຊ!